Jo større en andel af klimagasser, der stammer fra landbrugets naturlige processer, jo bedre

Der må være andre gasser end klimagasser på spil, når journalister begrænser sig selv til at forsimple landbrugets klimatilpasning til et spørgsmål om, hvorvidt den ene og den anden partileder er tilhænger af en CO2-afgift eller ej. Spørgsmålet bliver tit fulgt op af procentangivelser af, hvor stor en del der stammer fra landbrug. Sagen er […]

Jo større en andel af klimagasser, der stammer fra landbrugets naturlige processer, jo bedre Read More »