Landsforeningen af

Danske Mælkeproducenter

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter varetager mælkeproducenternes interesser.

Vi vil forbedre forholdene for mælkeproduktionen i Danmark og arbejder for at sikre
gode vilkår for mælkeproducenterne.

Som interesseorganisation er vi også mælkeproducenternes talerør overfor politikerne.

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenters medlemmer udgør ca. halvdelen af danske mælkeproducenter. Vi har en professionel bestyrelse bag os, som deltager aktivt i vores forskellige arrangementer. Vi arbejder på at optimere forholdene for mælkeproduktion i Danmark. En interesseorganisation, som influerer den politiske dagsorden.

Medlemskab

LDM orienterer sine medlemmer hver fredag, I modtager medlemsbladet "Mælkeproducenten" 6 gange årligt, der er mulighed for juridisk bistand, antibiotikaordning, og meget mere.

Bliv medlem i dag.

Vores holdninger

Landsforeningen varetager mælkeproducenternes interesser.

Læs mere om vores holdninger til aktuelle emner, der vedrører mælkeproduktionen i Danmark.

Aktuelt

Se hvad der er af messer, sommermøder, opslag fra Facebook mm

Antibiotikaordning

Er mælken ved et uheld blevet forurenet med antibiotika?

Skulle uheldet være ude, er du som medlem dækket af vores antibiotikaordning. Læs mere her og se hvordan du anmelder din skade.

Kontakt

Har du brug for at komme i kontakt med LDM, har spørgsmål til foreningens arbejde, medlemskab, eller andre kommentarer?

Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet.

Vores firmamedlemmer

Virksomheder med interesse i mælkeproduktion og opdræt, er velkommen som medlemmer. Vi har sammensat en medlemspakke, hvor I har adgang til promovering, direkte til jeres kunder, mælkeproducenterne.