Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter (LDM) er en erhvervsorganisation, hvis formål er at fremme produktion og forbrug af mælk og mælkeprodukter.

Til fremme af formålet kan foreningen blandt andet

Arbejde for at sikre medlemmerne størst mulig indflydelse på forhold der vedrører medlemmernes mælkeproduktion og afsætning

Udarbejde høringssvar i forbindelse med relevante nye love og regler - nationalt som internationalt

Varetage medlemmernes interesser over for myndigheder, virksomheder og organisationer vedrørende mælkeproduktion og mejerisektoren

Repræsentere medlemmernes interesser i diverse råd og nævn

Vi arbejder målrettet på, at øge gennemsigtigheden i forhold til mælkeproduktion, og udgiver data og fakta herom.

Mere om LDM

Vi er

Lands­foreningen af Danske Mælke­producenter er mælke­producenternes interesse­organisation.

Vi lytter til vores medlemmers problemstillinger ift. mælkeproduktion.

Vi mener

Vi har en holdning til aktuelle emner, der vedrører mælke­produktion i Danmark.

Få indsigt i LDMs holdninger og i emner, der er vigtige for mælke­producenterne netop nu.

Vi samarbejder

Vi samarbejder med EMB, som forener mælkeproducenterne på tværs af Europa.

Bestyrelse

Bestyrelsesarbejdet hos LDM er af både politisk og praktisk karaktér. Vores bestyrelse deltager i forbindelse med messearrangementer. Nogen indspiller podcasts, nogen tager sig af pressen, og andre er mere med på sidelinjen.

Der afholdes månedlige bestyrelsesmøder, som hovedsageligt foregår i Fredericia, men Zoom er dog tilgængeligt i tilfælde af online møder.

Anne Bramsen 2022
Formand

Kjartan Poulsen

Vittarpvej 60
6855 Outrup

Tlf.: 75 25 16 11
Mobil: 21 28 88 99
Mail: formand@maelkeproducenter.dk

Arne 2022 Anne Bramsen
Næstformand

Arne Dahl

Vestergårdsvej 10, Hårslev
5471 Søndersø

Tlf.: 68 83 11 74
Mobil: 20 13 11 74

Finn 2022 Anne Bramsen
Bestyrelsesmedlem

Finn Pedersen

Teglgårdsvej 25
7441 Bording

Tlf.: 86 86 22 59
Mobil: 40 87 10 07

Erik 2022 Anne Bramsen
Bestyrelsesmedlem

Erik Riskjær

Byrholtvej 34
9381 Sulsted

Tlf.: 74 83 51 91
Mobil: 21 67 97 33

Jørgen 2022 Anne Bramsen
Bestyrelsesmedlem

Jørgen Schmidt

Bovlund Bjergvej 29
6535 Branderup

Mobil: 61 75 32 91

Anders 2022 Anne Bramsen
Bestyrelsmedlem

Anders Sørensen

Tarpvej 131, Lunde
6830 Nørre Nebel

Tlf.: 75 28 25 26
Mobil: 23 72 05 26

Bartina 2022 Anne Bramsen
Bestyrelsmedlem

Bartina Swart

Obbekjærvej 69, Obbekjær,
6760 Ribe

Tlf.: 41 44 30 05

Sekretariat

Christen 2022 Anne Bramsen
Direktør

Christen Sievertsen

Lone 2022 Anne Bramsen
Faglig redaktør

Lone Vestergaard

2023 Lauge Fastrup portræt
Jurist

Lauge Fastrup

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter
Administration, web og SoMe

Dorthe Thrane Jensen