Generalforsamling og Bestyrelsesarbejde

Generalforsamling

LDM afholder generalforsamling én gang årligt - typisk i det tidlige forår. En vigtig begivenhed, hvor vi sammensætter den bestyrelse, som repræsenterer og arbejder for foreningen hele året. Men det er også her, hvor det forgangne år bliver gennemgået - hvad er der sket i årets løb?

Vi hører gerne fra medlemmer, som ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet for at optimere og forbedre vilkårene for dansk mælkeproduktion. LDM søger (politisk) indflydelse på Christiansborg, i EU, og andre politiske organer.

Dato for 2025 kommer senere

LDM glæder sig til at byde velkommen

Bestyrelsesarbejdet hos LDM

1
2
3

Bestyrelsen udgør minimum 7 personer, gerne 9. Hver især gør de en indsats for at forbedre forholdene for dansk mælkeproduktion, konventionel som økologisk.

Flere af bestyrelsens medlemmer sidder med i diverse råd og nævn, og andre politiske organer, som vedrører mælkeproduktion. Andre indspiller podcasts i samarbejde med Landbrugspodcasten. Der er mange spændende opgaver, og bestyrelsen følger op med månedlige bestyrelsesmøder. Der udbetales honorar i forbindelse med deltagelse i arrangementer som har til formål at fremme den danske mælkeproduktion.

Når du bliver medlem hos LDM, har du stemmeret på Generalforsamlingen, samt en lang række andre fordele.

Det forudsætter medlemskab af LDM, for at kunne vælges som bestyrelsesmedlem.