Ubegribelig og utilstedelig ophævelse af kvægundtagelsen

Det er politisk fantasi, når Magnus Heunicke tror, at en ophævelse af kvægundtagelsen vil reducere udledningen af kvælstof.

Som et tyveri ved højlys dag har miljøminister Magnus Heunicke kort meddelt, at ”vi”, som må formodes at være regeringen, har besluttet at undlade at ansøge om en forlængelse af Danmarks kvægundtagelse. Men det kan blive et skud i foden. Begrundelsen er: ”Der er brug for, at vi fokuserer på, hvordan vi kan nedbringe kvælstofudledningen.” Men brugerne af undtagelsen er underlagt krav og restriktioner, som skal sikre at der ikke sker større udledning fra de op til 230 kg N-gødede arealer end fra andre arealer. Mange mælkeproducenter er tilmeldt ordningen uden at udnytte muligheden op til loftet på 230 kg N, men det betyder, de alligevel skal opfylde ekstra krav og restriktioner fuldt ud, og det betyder, at de må formodes at reducere udledningen mere, end hvad op til ekstra 60 kg N måtte afstedkomme. Dermed er der risiko for at udledningen vil øges, når ordningen og de tilhørende dyrkningsmæssige krav og restriktioner ophæves. Der er altså ingen faglig begrundelse for at undgå en forlængelse.
Det er rent hjernespind og politiske fantasier at tro, at en ophævelse vil ændre på kvælstofudledningen.

Restriktioner og krav består blandt andet i større arealer med grønne marker på mindst 80 pct. og derudover afgrøderestriktioner.

Hvis regeringen absolut vil gennemføre sin fordyrende landbrugspolitik, kunne man have bedt om en aftrapningsordning, som andre har gjort. Det er uhæderligt og ude af enhver proportion at fjerne en 22 år gammel ordning på tre måneder. Det vil tvinge mange mælkeproducenter ud i en situation. Hvor de hurtigt skal finde op til 35 pct. ekstra udbringningsareal.
Det er kontante fakta, at store dele af dansk mælkeproduktion er afhængige af undtagelsen for at drive en rentabel produktion. Dansk mælkeproduktion er allerede så hårdt presset, at kostalde bliver lukket i utide fordi omkostninger til krav, kontroller, gebyrer og udsigt til kommende afgifter og tillige udjævning af ha-præmier får producenter til at give op. Ikke fordi de er dårlige landmænd, men fordi de føler sig mobbet ud af politikere og styrelser.
Brugen af undtagelsen bliver også strammet i andre lande, men ikke med så kort varsel og ikke på så løst eller slet intet grundlag ud over simpel og fjendsk landbrugspolitik.

LDM har flere gange forhørt sig, hvordan det står til med en forlængelse uden at kunne få svar på spørgsmålet. Desværre var ”intet nyt” ikke godt nyt. Det er normalt at forhandlinger i EU om en fortsættelse af netop kvægundtagelsen bliver holdt for meget lukkede døre. Denne gang har regeringen ikke engang bevæget sig til EU, de har egenhændigt og bag lukkede døre besluttet at afstå fra en forlængelse. Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter har hidtil haft en tillid til at regeringen ikke grundlæggende har til hensigt at skade dansk landbrug. Den tillid er brudt fuldstændigt, og det brud må vi og L&F tage med i overvejelserne af ”velvillighed” omkring de igangværende CO2-forhandlinger.
Pressemeddelelsen fra Miljøministeriet slutter med: ” Omkostningerne for kvægbrugene vil skulle ses i sammenhæng med kommende beslutninger om klimaindsatsen i grøn trepart.” Hvad der så end menes med det. Det er sammenblanding af æbler og pærer, men det styrker LDM’s krav om at køernes biologiske fordøjelsesprocesser ikke må pålægges afgift.

Yderligere kommentarer kan indhentes hos formand
Kjartan Poulsen, tlf. 21 28 88 89

Pressemeddelelse fra Miljøministeriet