LDM fastholder: husdyrs fordøjelsesprocesser skal friholdes for afgift

750 kr. nej tak – 375 kr. nej tak – 125 kr. nej tak. Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter afviser alle tre modeller fra Svarer-udvalget.
Det vil være bedre for forbrugerne at bruge pengene på led-pærer og elbiler frem for at skulle betale mere for mælk og kød. Udskiftning af fossile brændsler med el vil gavne klimaet. Dyrere mælk gavner ingen, ja bortset fra flere ansatte djøf’fere og kontrollører.
Svarer-udvalget har ikke løst opgaven med at undgå negativ effekt på beskæftigelsen eller at undgå lækage eller at undgå prisstigninger for forbrugerne. Det viser nok blot, at opgaven ikke kan løses.
Udvalget har skitseret tre modeller som alle fører til at mælkeproducenter skal betale højere produktionsafgifter, som der kun er forbrugerne til at betale i sidste ende. For der er ikke flere penge at hente hos landmanden. Men, men forbrugerne betaler jo kun for deres forbrug, eksporten af kød og ost vil næppe indbringe flere penge.
Svarer-udvalget blev bedt om at finde muligheder for at pålægge afgifter på landbrugets CO2, og det har udvalget opfyldt, men desværre uden skelen til naturens CO2-kredsløb. Landbruget optager langt mere CO2 end der udledes, men det er der ingen godskrivning for.

I alle udvalgets modeller bliver mælkeproduktionen hårdest ramt, hvilket strider imod L&F’s tidligere motto, sektorbalance, hvilket LDM håber, at L&F vil tage med i den såkaldte trepart. Husdyrenes fordøjelsesprocesser skal fjernes fra ligningen.
Rapporten viser også, at landbrugets frygt for lækage og dermed manglende effekt af reduktioner i Danmark er reel med de forudsete lækageprocenter på mindst 20 pct. i model tre, stigende til over 40 pct. ved dyrere modeller.
LDM savner også en strategi for afvikling af afgiften, når reduktionerne nås i landbruget ved hjælp af teknologi, reduktioner og effektiviseringer. For med de indtjeningsmuligheder, landbruget giver i dag, er der ingen tvivl om, at en hvilken som helst størrelse afgift vil reducere produktionen, hvilket rapporten også viser, og hvis mælkeproduktion rammes hårdest, efterlader det ingen tvivl om, hvor nedgang i produktion og beskæftigelse rammer. Og det vil ikke kun ramme de nuværende producenter. Unge landbrugere kan kun blive skræmt af den udvikling, som modellerne fra udvalget beskriver.

Yderligere oplysninger og kommentarer kan fås ved henvendelse til Landsforeningen af Danske Mælkeproducenters formand, Kjartan Poulsen på tlf. 21 28 88 89