Byttepris på det jævne

Bytteforholdet er afregningspris i forhold til summen af omkostninger til foder og renter, som Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter beregner som en milk-cost ratio på ugebasis.

bgsf

Kurven er baseret på handel til dagspris, og derfor kan den synes noget misvisende, hvis man har afdækket til bedre – eller ringere priser. Sådan effekt slår især igennem i 2022, hvor råvarepriserne steg meget, men de fleste danske mælkeproducenter havde dækket af til lavere priser, og dermed blev det et godt år, selv om det ville have været et katastrofeår hvis råvarer var købt til dagspris.
Bytteprisen har været over det røde felt siden nytår. Opsvinget i bytteforhold i begyndelsen af 2024 er et resultat af at afregningsprisen steg før foderet fulgte med nogle måneder senere.

Generelt set har bytteforholdet vist sig at være et godt, generelt udtryk for indtjeningen på mælkeproduktion. I det gule område på grafen er der generelt dækning for omkostningerne og nødvendigt vedligehold, over det gule felt er der god indtjening, men i det røde felt har en gennemsnitlig europæisk mælkeproducent ikke overskud.

Europæiske gennemsnitstal

Beregningerne er foretaget på basis af europæiske gennemsnitstal, men passer som regel også meget godt for danske forhold.

Når man som producent måske ikke oplever, at bytteforholdet umiddelbart følger op- og nedture, skyldes det blandt andet, at ændringer i afregningspris slår igennem straks, mens ændringer i foderpris er væsentligt længere om at slå igennem i virkeligheden på grund af afdækninger, men kurven reagerer straks på begge faktorer.

Copyright LDM

Kurverne er som nævnt baseret på gennemsnitstal for Europa. Derudover er danske producenter tynget af nationale særomkostninger til høj arbejdsløn, høje gældsomkostninger og andre nationale særbyrder.

Milk-cost ratio opdateres regelmæssigt her på siden.